Az együttműködés alapelvei

Tisztelt Ügyfelünk, köszönjük megrendelését!

Tájékoztatjuk, hogy az átláthatóság és a partneri együttműködés érdekében a megrendelés teljesítése a következő szabályok szerint történik:

 1. Az Eko-Okna S.A. (Rt.) cégnél a megrendelés teljesítési ideje – a megrendelés értékétől függően – 30%-50%-os előleg befizetése után kezdődik meg:
  • 10 000 euró összegig az előleg mértéke 30%,
  • 10 000 euró feletti megrendelés esetén az előleg mértéke 50%.
  Az Eko-Okna S.A. (Rt.) a fent megadott összegektől függetlenül a Vevővel történt előzetes megegyezést és megerősítést követően meghatározhat más előlegszintet is.
 2. Amennyiben Vevő eláll a megrendeléstől, vagy amennyiben az árut az Értékesítő a fennmaradó összeg szállítás előtti megfizetésének hiányában nem tudja kiadni, a befizetett előleg vissza nem térítendő, és az Eko-Oknát illeti meg. Ha a megrendelés teljesítése – az Eko-Okna S.A. (Rt.) kifejezett hozzájárulásával – előleg fizetése nélkül történik, akkor, amennyiben Vevő a megrendelés megerősítésének a pillanata után eláll a megrendeléstől, köteles az Eko-Okna S.A. (Rt.) részére a megrendelés teljes értékét az ezáltal okozott károk fedezése érdekében megfizetni.
 3. A leszállított termék tulajdonjoga a vételár teljes megfizetésének a pillanatában száll át Vevőre.
 4. A termék elküldése előtt Vevő köteles megfizetni a vételár fennmaradó részét. Az Eko-Okna S.A. (Rt.) Vevő részére csak a megrendelés teljes árának a saját számláján történő könyvelését követően küldi el a terméket a Vevőnek. A vételárat legkésőbb a szállítás napján le kell könyvelni az Értékesítő számláján.
 5. Egyedi esetekben, az Eko-Okna S.A. (Rt.) előzetes írásbeli hozzájárulásával a termék elküldhető a teljes ár megfizetése nélkül, ilyen esetben Vevő köteles a hiányzó összeget a termék lerakodási helyre érkezéséig megfizetni.
 6. Amennyiben az 5. pontban meghatározott befizetés nem érkezik meg a termék lerakodási helyre történő megérkezéséig, a termék lerakodására csak azután kerül sor, hogy Vevő a helyszínen kifizeti a fennmaradó összeget kártyával vagy készpénzzel.
 7. Az Eko-Okna S.A. (Rt.) nem fogad el fizetési bizonylatként sem elektronikus, sem papír formában benyújtott átutalási bizonylatot. Banki átutalással való fizetés esetén a fizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor az összeg beérkezett az Eko-Okna S.A. (Rt.) számlájára.
 8. Vevő viseli a tehergépjármű várakozásának a költségét, amennyiben az Eko-Okna S.A. (Rt.) cégnek várakoznia kell a termék árának a megfizetésére. Vevő viseli az Eko-Okna S.A. (Rt.) részére történő áruvisszaküldés költségét, amennyiben a teljes vételár megfizetésének a hiányában az áru lerakodására nem kerül sor.
 9. A 4-7. pontokban leírt szabályok nem vonatkoznak olyan Vevőre, aki hitelkerettel rendelkezik az Eko-Okna S.A. (Rt.) cégnél.
 10. Az 1-7. pontokban leírt szabályokat egyénileg módosíthatja az Eko-Okna S.A. (Rt.) olyan Vevővel szemben, aki nem teljesíti határidőre az Eko-Okna S.A. (Rt.) céggel szembeni kötelezettségeit.
 11. Bármilyen felmerülő mennyiségi hibát vagy látható fizikai sérülést Vevőnek azonnal jeleznie kell az Értékesítő székhelyén történő áruátvételkor – szállítás esetén a megrendelésben meghatározott helyen történő áruátvételkor –, továbbá a Vevő által jóváhagyott külön jegyzőkönyvben. Amennyiben a szerződés teljesítése szállító közreműködésével történik, neki joga van a jegyzőkönyv elkészítésében részt venni.
 12. Az áru átvételének időpontjában nem észrevehető (rejtett hibák) veszteséget, sérülést és hibát észleléstől számított 7 napon belül jelezni kell az Értékesítő felé. A Vevő köteles a leszállított termékeket haladéktalanul, de legkésőbb a kiadás dátumától számított 7 napon belül megvizsgálni. Reklamáció bejelentésével együtt Vevő köteles az Értékesítő által kért minden szükséges anyagot és az elkészített fotókat megküldeni.
 13. Az áru sérülésének vagy az áru megrendeléshez képest észlelt eltérésének a bejelentése a 11. pontban meghatározott határidő letelte után nem lesz figyelembe véve, kivéve, ha a Vevő különösen indokolt esetet mutat ki.
 14. Minden egyéb, a termék normál használata során felmerülő termékhibát minőségi garancia keretében lehet bejelenteni. Reklamációs bejelentést a REKLAMÁCIÓS ŰRLAP link alatt található reklamációs űrlapon kell benyújtani. Vevő elfogadja azt a tényt, hogy a reklamáció a REKLAMÁCIÓ MEGALAPOZOTTSÁGÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT címen található, a reklamáció megalapozottságára vonatkozó szabályzatban meghatározott szabályok szerint lesz kivizsgálva.
 15. Garanciális rendelkezések teljesítésére és az értékesítési szerződés tárgyát képező dolog bárminemű hibájáért viselt felelősség megállapítására csak azután kerül sor, hogy Vevő megfizette az áfás számlán szereplő teljes összeget (4.1. pont) az Eko-Okna S.A. (Rt.) részére.
 16. Amennyiben a szállítási címen a megfelelően leszállított árut nem veszik át, vagy ha a gépjárművezető fizetés hiányában nem adja ki az árut, az áru az Eko-Okna S.A. (Rt.) székhelyére lesz leszállítva. Az áru újbóli szállításának a díja Vevőt terheli, a szállítás díja függ a szállítási távolságtól, azonban minimum 150 euró. Továbbá minden egyes olyan át nem vett vagy ki nem adott ablak vagy más nyílászáró elem után, amely fizetés hiányában nem lett átvéve vagy kiadva, Vevőre heti 25 euró tárolási díj hárul.

A megrendelés aláírásával elfogadjuk a fent leírt alapvető együttműködési szabályokat, a REKLAMÁCIÓ MEGALAPOZOTTSÁGÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATOT és az ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEKET (ÁKF).

Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
NIP: 6391813241, KRS: 0000586067